Not logged inRX8NL.COM
Forum Help Search Register Login
Up Topic Techniek en prestaties / Cosmetica / De wet op tuning
- By GUY (Powerposter) [be] Date 16-02-2006 09:00
In het Belgische Staatsblad van 15 februari 2006 verscheen de omzendbrief betreffende sommige verbouwde voertuigen. Deze is van kracht vanaf 15 februari 2006.

Ingevolge artikel 13, §2 van het K.B. van 15 maart 1968 (technisch reglement) wordt elke verbouwing van een voertuig waardoor het niet meer overeenstemt met het proces-verbaal van goedkeuring bekrachtigd met een getuigschrift waarbij afwijking wordt verleend van de erin vervatte gegevens. Wanneer de verbouwing echter wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de constructeur of zijn gemachtigde, wordt het verzoek niet ingewilligd, tenzij met de toestemming van de constructeur of zijn gemachtigde.

De gepubliceerde omzendbrief geeft een opsomming van verbouwingen waarop artikel 13, §2 niet van toepassing is en waardoor er bijgevolg geen goedkeuring nodig is van de constructeur of zijn gemachtigde.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de jarenlange verzuchtingen van vele tuners die hun hobby ernstig nemen. Het verbouwen van auto's wordt dus eindelijk uit de grijze zone gehaald.

Eerder al werd de website www.how2tune.be opgericht, ondersteund door Minister Landuyt. Het is het resultaat van besprekingen die plaatsvonden tussen verschillende partners : GOCA (Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs), het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid), AIB-Vinçotte (Homologatie, Veiligheid, Kwaliteit en Milieuzorg), Federauto (Confederatie van de Autohandel en reparatie ), FBAT (Federatie Belgische Auto-Tuning) en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

groeten

GUY
Up Topic Techniek en prestaties / Cosmetica / De wet op tuning

Powered by mwForum 2.29.7 © 1999-2015 Markus Wichitill